Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce

realizované projekty, začátek: 8.1.2020, ukončení: 31.12.2021
Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce

Hlavním cílem projektu jsou odborné stáže žáků, odborná školení pedagogů v oblasti strojírenství a nákup strojů a zařízení.

SŠPHZ UH je zapojena s rozpočtem 192 225 EUR.