IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

realizované projekty, začátek: 1.4.2018, ukončení: 31.8.2020
IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

SŠPHZ UH zapojila s rozpočtem 3,48 mil. Kč do aktivit na podporu polytechnického vzdělávání 3 mateřské školy, 10 základních škol a 1 gymnázium prostřednictvím edukačních programů pro děti MŠ, sdílení dílen a volnočasových aktivit pro žáky ZŠ, volnočasových aktivit pro žáky SŠPHZ UH, praxe žáků gymnaziálních oborů a vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.