Praktická sestra – zkrácená forma večerního studia

Kód oboru: 53-41-M/03
Název ŠVP: Praktická sestra – zkrácená forma večerního studia
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Forma studia: Zkrácené večerní studium
Délka studia: 3 roky
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací řízení: předpokládané otevření 1. ročníku ve šk. roce 2022/2023

53-41-M/03 Praktická sestra,  zkrácená večerní forma vzdělávání 

Studijní obor poskytuje plnohodnotné středoškolské vzdělání na pozici zdravotnického pracovníka, který bude kompetentní poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a indikace lékaře, dle platné legislativy o nelékařských povoláních v ČR. Absolventi tohoto oboru jsou schopni zastat ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantních provozech praktických i speciálních lékařských ordinací, ve sféře domácí ošetřovatelské péče a v zařízeních sociální péče a služeb. 

Studium je organizováno jako tříletá zkrácená večerní forma vzdělávání a je ukončeno profilovou maturitní zkouškou z odborných zdravotnických předmětů.

Učivo je obsahově zakomponováno v učebním plánu tak, že se kromě výuky a samostudia v teoretických předmětech rovněž předpokládá praktické vyučování ve zdravotnickém zařízení u smluvního partnera školy. Přesná organizace realizace studia bude podrobněji dále aktualizována před zahájením, je nutné počítat s výukou ve dvou pracovních dnech (z toho jeden den odpoledne). 

Nezbytným kritériem pro přijetí žáka k tomuto typu vzdělávání je doložení dokladů o ukončení středoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení).


Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.