Za odměnu do Prahy!

V pondělí 2. prosince se 27 žáků naší školy spolu s p. učitelkami PhDr. Pavlínou Mikulcovou a Mgr. Kateřinou Pelikánovou vydalo na jednodenní výlet do Prahy. Jednalo se o „výběr žáků“, a to napříč všemi ročníky maturitních i nematuritních oborů.

 reprezentační prostory Hradu
reprezentační prostory Hradu

Všichni účastníci jeli „za odměnu“ – zapojili se totiž do společenskovědních aktivit (výstava k výročí vzniku republiky a podrobné zpracování ankety týkající se listopadových událostí roku 1989). Po příjezdu do hlavního města se prošli po Karlově mostě a Nerudovou ulicí vystoupali až k Hradu. Tam měli jedinečnou možnost prohlédnout si vánočně vyzdobené reprezentační prostory, které nejsou běžnému návštěvníku dostupné. Poté někteří pokračovali v prohlídce adventní Prahy a další navštívili Národní muzeum, kde mohli zhlédnout především dvě expozice, Rytíři nebes (o československých bojovnících za osvobození) a Sametová revoluce (zajímavý komplexní výstavní projekt). Podle reakcí zúčastněných se akce povedla.