MATEMATICKÁ SOUTĚŽ SOŠ

Dne 25. 2. 2020 se konalo školní kolo Celostátní matematické soutěže SOŠ 1.–3. ročníků. Zúčastnilo se ho 28 příznivců matematiky z celé školy.

Do celostátního kola soutěže postupují vždy maximálně dva nejlepší studenti z každého ročníku. Jsou to:

1. ročník

  • Horňáčková Jana, 1.E
  • Zahradník Ondřej, 1.E

2. ročník

  • Zetka Martin, 2.E
  • Kadlček Filip, 2.E

3. ročník

  • Jedlička Miroslav, 3.D
  • Hrabalík Jakub, 3.D

Celostátní kolo soutěže se mělo uskutečnit v pátek 27. 3. 2020 na SPŠ ve Zlíně, ale vzhledem k nastalé situaci je odloženo na neurčito.
Výše jmenovaným studentům blahopřejeme k jejich výkonu a všem ostatním děkujeme za účast.

Za sekci matematiky: Mgr. Jana Opluštilová