Výlet do Lednice – projekt Správnou cestou

Ve čtvrtém zářijovém týdnu se v rámci projektu Správnou cestou uskutečnil výlet do Lednice.

Třída 1.H v Lednici
Třída 1.H v Lednici

Projekt Správnou cestou je spolufinancován z Fondu Zlínského kraje z Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování. Žáci tříd 1.E, 1.H a 1.L postupně vycestovali společně s pedagogickým doprovodem do Lednice. V rámci poznávání nejen krásných historických památek, zahrady, ale i vzájemných vztahů ve třídách došlo k upevnění vazeb mezi samotnými žáky i učiteli.