Vyhlášení volného dne

Sdělení ředitelky školy

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na základě § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji 

volný den  na pátek 25. září 2020 

pro třídy:

1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.H, 1.T, 1.K, 1.L, 1.M,
2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.H, 2.T, 2.K, 2.L, 2.M
3.A, 3.C, 3.D, 3.E, 3.T
4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.H, 4.T.
3.M – volno jen pro žáky na školním pracovišti

Odůvodnění: O vyhlášení volného dne rozhodla ředitelka školy ze závažných epidemiologických důvodů – doporučení ministra zdravotnictví ČR.

DOKUMENT: Sdělení ředitelky školy – vyhlášení volného dne