Středoškolská odborná činnosti

Letošní ročník jednotlivých kol středoškolské odborné činnosti ve Zlínském kraji proběhl od 26. 2. 2020 do 5. 5. 2020. Byl atypický, a to zejména v důsledku koronavirové krize.

Školní kolo proběhlo standardním způsobem. A mohlo se pyšnit velkým počtem soutěžících. Organizátoři SOČ pak zareagovali na nově vzniklou situaci a okresní kolo pokračovalo distančním způsobem, z domova. Jak soutěžící, tak hodnotitelé ze SŠPHZ se s touto online formou vypořádali, důkazem toho byly výborné výsledky. Členové komise se při hodnocení opírali o nově nastavená kritéria, se kterými byli obeznámeni jak soutěžící, tak jednotliví členové komise. Jednalo se o posuzování práce ve formátu pdf s přiloženou videoprezentací, po které následovala diskuze na online fóru.

Za SŠPHZ do krajského kola v oboru 06 Zdravotnictví postoupila žákyně Štěpánka Pokorná s prací „Spánková hygiena středoškoláků“, která se v něm umístila na 3. místě, a v oboru 10 Elektrotechnika se rovněž na 3. místě umístil Roman Čechmánek a Matěj Břečka s projektem „Linka na třídění výrobků podle barev“.

Prvenství v krajském kole obdrželi soutěžící v oboru 09 Strojírenství, a to Radim Kundrata, Patrik Pondělek a Leoš Husar s projektem „Malé tepelné čerpadlo na ohřev TUV“ a v oboru 10 Elektrotechnika to byl Kamil Javor a Vlastimil Matyáš s projektem „Tvarovací linka s dávkováním náplně“. Práce zmíněných žáků byly natolik zajímavé, že postoupily do celostátního kola SOČ.   

Co nám přinesl letošní ročník a na jakých prvcích stavěl? Lze vyzdvihnout způsob práce online, pružnost, spolupráci a diskuzi. Těšíme na další rok, doufejme, že bude ve standardním režimu a v osobním kontaktu s žáky.