Společné školení učitelek odborných zdravotnických předmětů v České republice

V závěru měsíce října proběhlo společné vzdělávání učitelek odborných zdravotnických předmětů, kterého se účastnily 4 pedagožky SŠPHZ UH a 4 pedagožky z partnerské SZŠ Skalica. Místem jejich školení byly tentokrát Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves a lázeňské město Luhačovice.

Návštěva lázní v Luhačovicích
Návštěva lázní v Luhačovicích

Během třídenního školení se pedagožky účastnily dvou vzdělávacích aktivit, a to kurzu Specifika ošetřovatelské péče při poúrazové rekonvalescenci u klientů s onemocněním pohybového ústrojí v rozsahu 8 hodin a workshopu Ošetřovatelské kazuistiky v rámci praktického vyučování v rozsahu 16 hodin. Ve volném čase se vydaly objevovat krásy lázeňského města Luhačovice a využili zázemí místního hotelu k odpočinku a relaxaci.

Aktivita byla zároveň poslední aktivitou projektu. Jejím cílem bylo poskytnout pedagogům možnost odborného vzdělání, utužit vztahy v kolektivu, pracovat v mezinárodním týmu a v neposlední řadě využít tuto mobilitu jako prevenci syndromu vyhoření.