Soutěž v prezentaci ošetřovatelských kazuistik

Poslední vyučovací den kalendářního roku 2021 prožili žáci 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent ne úplně tradičně. Pod vedením svých učitelek praktického vyučování v Uherskohradišťské nemocnici se věnovali prezentacím ošetřovatelské problematiky vybraných klientů, se kterými se setkávají na různých odděleních v rámci praktického vyučování.

prezentace ošetřovatelských kazuistik
prezentace ošetřovatelských kazuistik

Žáci dokázali, že umějí vyhledat, získat a zpracovat potřebné informace jak rozhovorem, tak pozorováním klientů, měřením fyziologických funkcí a selekcí informací z lékařské dokumentace. Prokázali, že zvládnou naplánovat, realizovat i vyhodnotit poskytovanou péči. Všechny tyto informace žáci zpracovali do elektronické formy a v rámci třídy soupeřili, komu z nich se prezentace jimi poskytované ošetřovatelské péče podaří nejlépe. Hodnoceni byli jak v přesnosti faktických informací, tak i v kvalitě vystupování, kreativitě zpracování a vůbec celkovém dojmu. Zvládli to výborně!    

Vítězný tým bude naši školu reprezentovat ve vyšším kole této soutěže ve Zlíně, kde srovnají své dovednosti se žáky jiných zdravotnických škol Moravy.

Fotogalerie

3.1.2022 | Autor: Mgr. Pavlína Juráková |