Soutěž v prezentaci ošetřovatelských kazuistik

Soutěž v prezentaci ošetřovatelských kazuistik žáků 4. ročníků zdravotnické části školy patří již tradičně k  akcím v posledním týdnu kalendářního roku. Nejinak tomu bylo i letos.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Ve dnech 17. a 20. 12. 2018 se na naší škole uskutečnila soutěž ošetřovatelských kazuistik, které se aktivně účastnili žáci maturitních ročníků oboru Zdravotnický asistent.

Žáci měli za úkol zpracovat formou prezentace ošetřovatelskou kazuistiku u vybraného pacienta, se kterým se setkali v rámci praktického vyučování, realizovaném na oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Ve své prezentaci měli za úkol stručně vystihnout klinickou problematiku daného onemocnění, dále popsat hlavní ošetřovatelské problémy, které u něj zjistili a formulovat plán a výsledek ošetřovatelské péče, realizovaný v průběhu praktické výuky v nemocnici. Hodnotiteli byly odborné učitelky; zvažovaly obsah,výstižnost, formu a způsob prezentace i kreativitu zpracování.

Vybraný vítězný tým nás bude reprezentovat na Festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který proběhne v březnu 2019.

Na prvním místě se umístily týmy ve složení:

  • 4.A – Mojžíšková Simona, Šantavá Adéla a Tomečková Eva
  • 4.B – Šudřich Martin, Šilcová Aneta a Štipčáková Martina

Žákům blahopřejeme a i nadále držíme palce!