Soutěž Číšnických dovedností

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 jsme uspořádali soutěž Číšnických dovedností pro žáky třídy 1.L učebního oboru Číšník-barman.

Žáci si nejprve vyzkoušeli překážkový běh s platem a kelímkem vody na čas. V následujícím Pure testu měli nalít odhadem 1 dcl vody do neoznačené kovové nádoby, přičemž podstatou bylo přiblížit se co nejvíce přesnosti uvedené míry.

Soutěžících bylo nakonec v sychravém dopoledni na školním dvoře pouze 7 a po součtu bodů obou disciplín se výhercem stala Charlotte Vejtasová. Druhé místo vybojovala Michaela Grácová. Třetí místo nebylo uděleno. I přes nepřízeň počasí si žáci toto zpestření výuky náležitě užili.