Slavíme 100 let vzniku republiky

V pátek 14. září se dobrovolníci z řad žáků 1., 2. i 3. ročníků naší školy zúčastnili exkurze do tzv. Legiovlaku, který ještě ten den stál na nádraží ve Valašském Meziříčí.

Foto z exkurze
Foto z exkurze

Jedná se o ojedinělou akci, kterou pořádá Československá obec legionářská a která je hodně atraktivní právě v souvislosti se 100. výročním vzniku Československa.

V prostorách 11 historicky věrných vagonů je instalována výstava, která má široké veřejnosti přiblížit život československých legionářů, statečných dobrovolníků, kteří se v období 1. světové války rozhodli bojovat na straně „nepřítele“ – tedy proti rozpadajícímu se Rakousku – Uhersku. Ale především svým postojem podpořili vznik nového státu Čechů a Slováků.

Skupina žáků i s pedagogickým doprovodem (PhDr. P. Mikulcová a Mgr. K. Pelikánová) dorazila (i přes výluku na trati) do „Valmezu“ včas, a všichni si tak mohli v klidu a se zájmem vyslechnout poutavý výklad průvodce ve stejnokroji legionáře a prohlédnout si celou expozici. Mezi nejzajímavější vagony patřily například – zdravotnický, velitelský nebo bojový – s děly a ostatní municí. Expozice se žákům velmi líbila, i paní učitelky ocenily erudovaný výklad, dokonalý výstavní materiál a v neposlední řadě i fakt, že prohlídka celé expozice je zdarma. Po mírně strastiplné zpáteční cestě (další výluka:-) se všichni rozloučili na uherskohradišťském vlakovém nádraží.