AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PROVOZU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 17. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků ve středních školách od 24. 5. 2021.
V pondělí 24. 5. 2021 a v úterý 25. 5. 2021 vyhlásila ředitelka školy jako volné dny z důvodu organizace společné části maturitní zkoušky.

Prezenční výuka pro žáky začíná od středy 26. 5. 2021 dle rozvrhu ve Škole online.

Testování žáků

Po příchodu do školy jsou žáci povinni podstoupit vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testy si provedou žáci sami v tělocvičně školy pod dohledem pověřených pedagogických pracovníků – informace ve vestibulu školy v budově H. Každý testovaný žák obdrží potvrzení o výsledku testu, které předloží vyučujícímu. 

Dle opatření MZ i nadále platí testování žáků jedenkrát týdně. 


Mgr. Dana Tománková
ředitelka školy v z.