Sdělení ředitelky školy

Na základě § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy pro vybrané třídy volný den. Podrobnější informace jsou v přiloženém dokumentu.