Sdělení ředitele školy

Na základě § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy volný den. Více informací v příloze článku.

Zveme žáky školy na tradiční předprázdninový výšlap. Cílem bude Penzion a restaurace Pod Břesteckou skálou. Více informací získáte u třídních učitelů.
S ohledem na kapacitu autobusu je nutné se nahlásit třídnímu učiteli nejpozději v pondělí 26. 6. 2023.