Sdělení ředitele školy

Na základě § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy volný den pro všechny žáky školy. Více informací v příloze článku.

Logo školy
Logo školy