Recitační klání

V pondělí 10. února se v prostorách studovny na budově P sešli zájemci o recitaci, aby předvedli své výkony v rámci školního kola recitační soutěže.

účastníci soutěže
účastníci soutěže

 Recitace všech šesti účastníků byly pěkné, porota – složená s p. učitelek J. Kupkové, K. Pelikánové, I. Slámové a p. učitele P. Šupky – ocenila nejen perfektní výkony některých, ale především snahu a odvahu vystoupit. První dvě příčky na pomyslném stupni vítězů obsadily již zkušené „matadorky“ v recitaci, a to Andrea Kozumplíková (třída 4.A) – 1. místo a Anna Nováková (třída 4.B) – 2. místo, 3. příčku obsadil Jakub Kročil ze třídy 1.H. Nejúspěšnější si odnesli krásné ceny, a to poukázky do Řehořova knihkupectví, ostatní malou sladkou odměnu. Všem zúčastněným patří poděkování za příjemný umělecký zážitek, porotě za pěknou spolupráci při rozhodování.