Projekt "Andělský strom"

I naše škola pomáhá v adventním čase a zapojujeme se do různorodých charitativních akcí ve spolupráci s našimi smluvními partnery.

Děvčata zapojená do projektu
Děvčata zapojená do projektu

Každoročně se jedná např. o projekt Andělský strom, který zastřešuje firma IC Tour Uherské Hradiště. Rodiče, kteří jsou umístěni v nápravných zařízeních a nemohou být se svými dětmi přímo na Štědrý den, posílají požadavky na dárky pro své nejbližší příslušné agentuře, a ta s naší pomocí zajistí jak výběr, tak zabalení a odeslání dárků správným adresátům. Podílíme se tak na úsměvech ve tvářích dětí, když pod stromečkem objeví svůj vysněný dárek.

Děkuji touto cestou několika děvčatům z oboru Hotelnictví a cestovní ruch, které se letos během 3 dnů této akce účastnily.

Martina Janásová