Prohlídka potrubní pošty

Dne 4. 2. 2019 se 4.B zúčastnila prohlídky potrubní pošty v Uherskohradišťské nemocnici, která je propojena s biochemickou, hematologickou a mikrobiologickou laboratoří.

žáci na exkurzi
žáci na exkurzi

Vzorky poslané do laboratoří se vkládají do umělohmotné kapsle, která obsahuje antistatický povrch. Každá poslaná kapsle má svůj kód, díky kterému se po odeslání do laboratoře vrátí na oddělení, odkud byla poslána. Postup každé kapsle je sledován na počítači v řídící místnosti potrubní pošty. Díky potrubní poště je ulehčena a zrychlena práce zdravotnímu personálu.