Prezentace ošetřovatelských kazuistik

Poslední prosincový den výuky 4. ročníků oboru Praktická sestra se nesl v duchu soutěžní nervozity. Žáci prezentovali zajímavé kazuistiky klientů a onemocnění, se nimiž se v rámci praktického vyučování setkávají, a dále svou péči, kterou těmto klientům poskytují. Hodnotícími byly odborné učitelky zdravotnických předmětů.

Poslední prosincový den výuky 4. ročníků oboru Praktická sestra se nesl v duchu soutěžní nervozity. Žáci prezentovali zajímavé kazuistiky klientů a onemocnění, se nimiž se v rámci praktického vyučování setkávají, a dále svou péči, kterou těmto klientům poskytují. Hodnotícími byly odborné učitelky zdravotnických předmětů.

Ve třídě 4. A svou práci na téma Porucha sebepéče v ošetřování stomie u klientky s poruchou kognitivních funkcí vítězně obhájila děvčata Anna Konečná a Dominika Kovářová. Ve třídě 4. B se nejlépe umístila děvčata Nikol Kelíšková a Natalie Lyková se svou prezentací na téma Realizace ošetřovatelské péče u klientky po amputaci. Oba tyto týmy následně postupují do regionálního kola Festivalu ošetřovatelských kazuistik, který se uskuteční v březnu ve Zlíně. 

Děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při reprezentaci naší školy.