Praktické maturity v nemocnici vrcholí!

Právě v těchto dnech žáci oboru Zdravotnický asistent podstupují svou první maturitní zkoušku, která se koná z průběhu studia v jim již známém prostředí – v reálných podmínkách odborných zdravotnických oddělení Uherskohradišťské nemocnice, a. s.

A jak to jde? Jak je komu vlastní: někdo v potu tváře, jiný s chladným klidem... pracuje – realizuje ošetřovatelský plán u vylosované skupinky klientů. Následně musí být schopen „předat“ klienty službu konající sestře, písemně obhájit ošetřovatelské postupy a nakonec ústně obhájit absolvovanou praktickou část. 

Přejeme všem letošním maturantům úspěšné završení studia i v ostatních částech maturitních zkoušek!