Páté projektové setkání v Myjavě

Páté, závěrečné projektové setkání proběhlo za účelem zhodnocení realizovaných aktivit, prezentace výsledků projektu, projednání společného postupu při propagaci výstupů projektu a příprava navazujícího projektu.

Studenti pracují na vývoji robotické ruky
Studenti pracují na vývoji robotické ruky

Program prvního dne setkání byl následující: pracovní jednání realizátorů aktivit, prohlídka dílniček pro žáky základních škol, příprava prezentace výsledků projektu, prezentace výsledků projektu, pracovní jednání realizátorů aktivit, večeře a společenský program. Program druhého dne setkání: pracovní jednání realizátorů aktivit, kde byl projednán a připraven koncept společného postupu při propagaci výstupů projektu, byla potvrzena dohoda o budoucí spolupráci a projednána vize navazujícího projektu.