Oslavili jsme výročí založení školy

Letošní rok je pro SŠPHZ významným historickým milníkem. V roce 2023 si totiž připomíná 70. výročí založení průmyslové školy, 75. výročí založení hotelové a učňovské školy, 75. výročí založení zdravotnické školy v Uherském Hradišti a zahájení činnosti vyšší odborné školy.

Oslava výročí
Oslava výročí

Historie těchto tradičních středních škol se během jejich existence mnohdy prolínala. Zdravotnická škola zahájila činnost jako Vyšší sociálně zdravotní škola, hotelová škola jako základní učňovská škola a průmyslovka jako Průmyslová škola letecká. Tyto školy se vyvíjely samostatně až do roku 2008, kdy došlo ke sloučení střední průmyslové školy a střední školy hotelové a obchodní a tento celek se v roce 2010 sloučil se střední zdravotnickou školou. Dalším důležitým mezníkem bylo letošní zahájení činnosti vyšší odborné školy. 

„Připomínat si půlkulatá a kulatá výročí založení naší školy patří již k tradici. Vznik a vývoj odborného školství v Uherském Hradišti patří neodmyslitelně k jeho historii. Odhadujeme, že brány škol za dobu jejich působení opustilo asi 25 tisíc absolventů, což odpovídá dnešnímu počtu obyvatel našeho města. Škola má velký akční rádius – většina jejích žáků pochází z okolních městeček a vesnic, tradiční je přesah do mikroregionů sousedního kraje, jako je Veselsko a Bzenecko. Škola nabízí vzdělávání v technických oborech (strojírenství, elektrotechnika), v oborech gastronomických služeb a potravinářského průmyslu (hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář) a v oborech ošetřovatelských služeb (praktická sestra, všeobecná diplomovaná sestra). Absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce. V následujícím období chceme rozšířit nabídku o vzdělávání v oborech zdravotnické a technické lyceum.“ poznamenal Jaroslav Zatloukal, toho času ředitel školy.

„Dnešní škola je institucí s pozitivním klimatem, místem, kde platí projednaná a většinově sdílená pravidla, s odborně kvalifikovaným a profesionálním pedagogickým sborem. Jsme otevřeni novým trendům, partnerské spolupráci, respektujeme naše žáky, jejich různost a pomáháme žákům znevýhodněným. Škola se dynamicky rozvíjí, zlepšuje své materiální zázemí a odbornou úroveň, za což musíme poděkovat nejen našemu zřizovateli, Zlínskému kraji, ale i našim partnerům a sponzorům.“ dodal Jaroslav Zatloukal.

Oslavy „narozenin“ připadly na 2. a 3. listopadu. Žáci a vyučující si užili zážitkový den, v rámci kterého proběhlo netradiční vyučování. V rozvrhu hodin měli například předměty Jak uvázat kravatu, Morseova abeceda, Skákání gumy, Just dance, Hraní karetních her, Fit den dám nebo Výroba svíček. Oslavy zpestřila také školní akademie, kde rovněž vystoupilo žactvo i zástupci pedagogického sboru. Pro absolventy a přátele školy se otevřely dveře v pátek odpoledne. Návštěvníci dne otevřených dveří mohli vidět výstavu historických fotografií, retro učebny a setkat se se svými bývalými spolužáky a učiteli.

Fotografie z oslav od Foto Katka Mařáková je možné šířit a zveřejňovat s uvedením jména autorky fotografií:

Netradiční výuka

https://eu.zonerama.com/FotoKatkaMarakova/Album/10609168?secret=9NIaDCE5h9tB14YP4Ub671OI4

Galerie školy, recepce, den otevřených dveří

https://eu.zonerama.com/FotoKatkaMarakova/Album/10609399?secret=6uap4S6u1gEcfQA0140E1Xeaf

Školní akademie

https://eu.zonerama.com/FotoKatkaMarakova/Album/10609235?secret=ETN8N24567vJ41oDeH33m9363

Fotogalerie

13.11.2023 | Autor: Kateřina Mařáková | 22×