OLYMPIÁDA V KLINICKÉ PROPEDEUTICE

Dne 22. 3. 2023 se uskutečnilo regionální kolo olympiády v Klinické propedeutice, pořádané SZŠ Kroměříž, jehož se zúčastnily i studentky 3. ročníku oboru Praktická sestra SŠPHZ Uherské Hradiště Tereza Andrýsková a Kateřina Gottwaldová.

Soutěžilo celkem sedm týmů ze čtyř zdravotnických škol ve Zlínském kraji, a to ze Vsetína, Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště. Zvolená témata byla zajímavá, například Spánková apnoe a její diagnostika, Kožní alergologické testy nebo Kapslová endoskopie.

Ač byla úroveň prezentací soupeřů vysoká, naše žákyně se umístily na 1. místě s tématem Vyšetřovací metody v prevenci rakoviny prsu. Porotu zaujaly nejenom příjemným přednesem, ale zejména názornou demonstrací samovyšetření prsu a novými poznatky.

Pro žákyně byla příprava na soutěž obrovským přínosem, měly možnost pracovat s odbornými zdroji, zkusily si vytvořit krátký průzkum na dané téma a prezentovat svou práci před publikem. Vyměnily si ale také zkušenosti se žáky z ostatních zdravotnických škol.

Díky prvnímu místu žákyně postoupily do celostátního kola, které se bude konat na půdě SZŠ a VOŠ Šumperk dne 27. 4. 2023.