Olympiáda v Klinické propedeutice

Výraz "propedeutika" pochází z řečtiny a znamená přípravnou výchovu nebo úvod do nějakého vědního oboru. Předmět Klinická propedeutika má usnadnit vstup do rozsáhlé problematiky klinické medicíny a máme ho zařazen do druhého ročníku oboru Praktická sestra. Jak se v postupech rozpoznání chorob jednotlivých systémů, diagnostických metodách a ve sběrech anamnestických dat, nezbytných při určování správné diagnózy, již dokáží zorientovat žáci? Tak právě to nám dnes předvedli. Jejich prezentace měly dobrou úroveň i vypovídající hodnotu a ti nejúspěšnější, vzešlí ze školního kola Olympiády KLP ve složení Agáta Urbánková, Adéla Dubovská, Simona Krsičková a Kristýna Gajdošíková nás v březnu pojedou reprezentovat do regionálního kola, které se uskuteční na Střední zdravotnické škole v Kroměříži. Děkujeme za dnešní výkony jak žákům, tak jejich předmětem i olympiádou provázejícím vyučujícím a přejeme i nadále hodně úspěchů!