Olympiáda v anglickém jazyce

V průběhu února a března se konalo školní, okresní i krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce.

 Školní kolo

V úterý 4. února poměřili na půdě naší školy svoje znalosti anglického jazyka vybraní žáci 1.-3. ročníků. Všichni absolvovali test, který se skládal z poslechu, gramatiky a slovní zásoby. Do užšího výběru /ústní část/ postoupilo celkem 8 žáků. Žáci si vylosovali téma, o kterém museli hovořit, poté reagovali na otázky vyučujících a své vystoupení ukončili konverzační situací. V této části se hodnotí respektování zadaného tématu, šíře slovní zásoby, plynulost projevu, výslovnost, gramatická správnost, ale také schopnost pohotové reakce, argumentace a prosazení vlastní myšlenky. A jak to nakonec dopadlo? Na prvním místě se umístil Vojtěch Šišák z 3.C, druhé místo si odnesl Martin Záleský z 3.T a třetí místo vybojoval Ruben Daniel Fonai z 3.D. Gratulujeme a Vojtovi a Martinovi držíme palce v krajském kolem, které se uskuteční 14. února na SOŠ a Gymnáziu ve Starém Městě.


Druhé místo v okrese

Martin Záleský (3.T) a Vojtěch Šišák (3.C) 14. února velmi lichotivě reprezentovali naši školu v okresním kole anglické olympiády. Soutěž pořádala SOŠ a Gymnázium ve Starém Městě za účasti také jiných středních odborných škol z Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Oba chlapci si vedli statečně a svými výkony dokázali své kvality. Martin po dodatečné diskvalifikaci jednoho ze soutěžících zahraničního původu obsadil v konečném součtu bodů první nepostupové, tedy čtvrté místo. Z hlediska naší školy nás to ovšem příliš tížit nemusí, jednoho postupujícího přeci jen máme. O dvě příčky vyšší mety totiž díky bezchybnému poslechu a plynulému projevu dosáhl Vojta. Druhým místem v okrese si tak společně s dalšími dvěma studenty zajistil březnovou účast v krajském kole ve Zlíně.

Vojto, hodně štěstí!


Průběžné vedení po poslechové a lingvistické části v krajském kole

Krajské kolo soutěže v jazyce anglickém se letos konalo 9. března ve Zlíně na Obchodní akademii. Naši školu reprezentoval Vojtěch Šišák. Ten si zajistil postup mezi 12 nejlepších angličtinářů středních odborných škol z druhého místa v okrese. Po gramaticko-lexikálním a poslechovém testu, kde získal Vojta téměř plný počet bodů, se průběžně dostal na první místo. Bohužel mu z celkově čtyř bodovaných částí příliš nesedlo vylosované téma u ústní zkoušky. Toto jediné zaváhání jej oproti těm nakonec nejlépe umístěným posunulo na celkové dělené šesté až osmé místo ve Zlínském kraji.

I přesto gratulujeme k tomuto vynikajícímu výsledku, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších, nejen soutěžních, úspěchů.