Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Školní kolo olympiády v jazyce anglickém jsme uspořádali ve středu 1. března dopoledne. Zúčastnilo se ho celkem dvacet čtyři studentů a studentek.

Úroveň rozřazovacího testu jsme letos nastavili záměrně vysoko na úroveň C1, což je o dvě úrovně nad maturitní zkouškou. Přesto si naši soutěžící s úspěšným řešením poradili a zvládli jak čtení s porozuměním, tak i poslechové cvičení. 

Do druhé, ústní části soutěže jsme vybrali osm nejlepších řešitelů. Studenti museli splnit několik úkolů jako mluvit na určené téma, popsat a srovnat obrázky a také předvést vzájemnou interakci se zkoušejícím při řešení dané situace. Vítězem školního kola se stal Markus Zimák, v těsném odstupu Jan Sloup a o pěkné třetí místo se dělili Matyáš Matějík s Michalem Dynkou. 

Gratulujeme oceněným, všem soutěžícím děkujeme za účast a hlavně za předvedené výkony.