Odborná exkurze v Mesitu a Moravia Cans

Dne 8. listopadu absolvovali žáci třídy 3.D exkurzi do koncernu MESIT v Uherském Hradišti – Mařaticích. Další exkurzi absolvovali žáci třídy 4.C a 4.D dne 14. a 15. listopadu, kdy navštívili firmu Moravia Cans v Bojkovicích. Firma je evropským výrobcem aerosolových nádobek a patří mezi přední výrobce těchto produktů.

Třída 4.D navštívila firmu Moravia Cans v Bojkovicích
Třída 4.D navštívila firmu Moravia Cans v Bojkovicích

Odborná exkurze v Mesitu

Žáci navštívili dvě pracoviště. První z nich bylo Mesit machining, které se zabývá především výrobou jednoduchých i velmi složitých součástek pomocí CNC obráběcích strojů. Druhé pracoviště, Mesit foundry, se zabývá hlavně výrobou hliníkových odlitků metodou vytavitelného voskového modelu. Jejich výrobky splňují vysoké požadavky na přesné odlitky v oblasti leteckého a obranného průmyslu, dopravní a zdravotnické techniky a v mnoho dalších průmyslových odvětví. Žáci byli při prohlídce, která trvala asi 1,5 hodiny, seznámeni s postupem výroby odlitků od výroby voskového modelu přes odlévání až po obrábění funkčních ploch na CNC strojích. Také mohli porovnat obrábění na běžných obráběcích strojích a velmi přesných CNC strojích. Exkurze se žákům líbila, byla zajímavá a poučná. Získané poznatky mohou využít v hodinách strojírenské technologie nebo jiných odborných předmětech.

Žáci třídy 3.D na exkurzi do koncernu MESIT v Uherském Hradišti  

 Odborná exkurze v Moravia Cans 

První část exkurze byla teoretická, kde se žáci dozvěděli, čím se firma zabývá, jakou technologii výroby používá a jak probíhá konečná kontrola. V druhé části exkurze se žáci přesunuli do provozu k výrobní lince, kde jim byl opět vysvětlen princip výroby aerosolových nádobek včetně balení. Exkurze se žákům líbila, byla zajímavá a poučná. Získané poznatky mohou využít v hodinách strojírenské technologie nebo jiných odborných předmětech. 

Žáci třídy 4.C na exkurzi ve firmě Moravia Cans v Bojkovicích