Navzájem se potřebujeme

…pocit, slova, se kterými jsme se na posledním setkáním s našimi přáteli rozcházeli.

Studenti 1.Z předávají poukaz pro Anežku
Studenti 1.Z předávají poukaz pro Anežku

Dne 22. 3. 2024 na naše pozvání „usedli“ senioři do lavic v odborné učebně ošetřovatelství. Připravili jsme si pro ně malou ukázku vyučovací hodiny. Následovala komentovaná prohlídka v odborných učebnách. V druhé části programu jsme seniorům nabídli našimi studenty připravené zdravé pohoštění. Hlavním hostem setkání byla paní Adamíková, které jsme předali peněžitý poukaz na podporu a pomoc její dcery Anežky Adamíkové, která se potýká s vážnou nemocí – myoklonickou dystonií.

 Spolupráce s rodinou Adamíkovou nás velmi těší. Za tuto příležitost vděčíme našim přátelům ze Senior centra Uherské Hradiště, kteří, aniž by na začátku tušili, stojí za nápadem – přinést někomu radost. Věnovali nám totiž nemalou finanční částku za hudební vystoupení, které jsme si pro ně v předvánočním čase připravili. Tohoto daru jsme si velmi vážili a rozhodli se „obálku“ předat dál… Vybrali jsme Anežku a prvotní částku jsme společně s podporou některých učitelů navýšili. Paní Adamíkové jsme předali celkem 5000 Kč a nejenom to... Spolu s poukázkou jsme Anežce poslali vzkaz, který vybízí ke společnému setkání a seznámení s námi a seniory. Pevně věříme, že zdravotní stav Anežce brzy dovolí osobní setkání.

 Rádi bychom poděkovali paní učitelce třídní Mgr. Kateřině Pelikánové za podporu naší činnosti, našim spolužákům z oboru hotelnictví a cestovního ruchu za jejich ochotu a pomoc při organizaci a taky týmu reklamní agentury AB manufaktura Luhačovice za tvorbu a přípravu krásného poukazu pro Anežku bez nároku na odměnu. Velké poděkování patří přátelům ze Senior centra Uherské Hradiště, díky kterým čím dál více zjišťujeme, že spolupráce je smysluplná, obohacující a je pro nás i nemalou cennou zkušeností.

 Děkujeme a na viděnou!

Studenti třídy 1.Z. oboru praktická sestra a Mgr. Šárka Pinďáková