Na SŠPHZ se konalo setkání PK Fyziky

Ve středu 27. března 2019 se sešli členové Krajské předmětové komise fyziky středních i základních škol na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Toto setkání  za  PK fyziky SŠ zhodnotila RNDr. Dagmar Kučerová.

Hlavní náplní bylo sdílení dobrých zkušeností s fyzikálními měřeními.

Ing. Dušan Pelech vysvětlil účastníkům metodiku a postupy při provádění elektrotechnických měření, předvedl několik konkrétních měření i následné zpracování protokolů i jejich hodnocení.

Ing. Ladislav Famfulík prakticky předvedl metody kontroly měření ve strojírenství – tahovou zkoušku a její vyhodnocení, vrubovou zkoušku. Většina účastníků zde poprvé viděla metrový mikrometr.

Ing. Jana Horáková podrobně vysvětlila a předvedla metody výuky teorie i praxe PLC, vysvětlila fyzikální princip fungování čidel, účastníci si vyzkoušeli programování čidel na připravených modelech.

Všichni přítomní členové komise byli velmi spokojeni. Viděli praktické využití teorie, kterou běžně vyučují. Někteří by si dokonce přáli přivést sem své žáky na exkurzi, případně na laboratorní měření. 

Z diskuze jednoznačně vyplynulo, že laboratorní měření ve fyzice jsou nutná k získání praktických dovedností. Většina učitelů dává přednost zpracování protokolu z měření do sešitu před zpracováním na PC.  

Velká spokojenost byla také s občerstvením, které na setkání připravili žáci hotelové školy.

Myslím, že setkání na SŠPHZ v Uherském Hradišti bylo přínosné pro všechny přítomné. Všem organizátorům patří velké poděkování za přípravu, práci a profesionální přístup.