Na hraně

Školní rok se již rozjel naplno a žákům postupně přibývají úkoly a povinnosti. Škola v rámci výuky samotné realizuje i řadu projektů. Jedním z nich je program Na hraně, který zahrnuje preventivní aktivity k předcházení rizikového chování žáků 1. ročníků a usnadnění jejich adaptačního procesu, preventivní aktivity pro ostatní žáky a činnosti vedoucí ke zlepšení klimatu školy.

Čistý den 2019
Čistý den 2019

Ještě  v posledním červnovém týdnu vyrazilo 20 našich žáků do rekreačního areálu Zlatnická dolina ve slovenské Skalici, kde se zúčastnili zábavného soutěžního programu s názvem Čistý den a porovnali zde své fyzické i psychické síly se studenty ze slovenských středních škol. V září čeká žáky 1. ročníků návštěva Střediska výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, které poskytuje preventivně-výchovnou péči dětem a mladistvým od 6 do 18 let. V dalších podzimních měsících budou následovat návštěvy Výchovného ústavu Střílky a Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Kalendářní rok pak uzavřou tematicky zaměřené workshopy (mimo jiné drogy a další závislosti, šikana a kyberšikana, poruchy příjmu potravy), den prevence pro žáky i pedagogy a vánoční florbalový turnaj. Snahou zmiňovaných aktivit je, aby se naši žáci nikdy „na hranu“ nedostali. Ale pokud už ano, aby věděli, kam se obrátit pro podanou ruku.