Mlsáme pro děti

Třída 2.B se rozhodla uspořádat dobročinný prodej lízátek pod názvem „Mlsáme pro děti“ na podporu trojčátek Hráčkových z Kunovic, Viktorku, Amálku a Žofinku. Jelikož na organizaci prodeje sami nestačili, povolali pomoc žáků prvních ročníků, kteří se s velkou chutí zapojili. Akce byla původně plánována pouze na půdě SŠPHZ a VOŠ v Uherském Hradišti, ale protože OC Slunce přišlo s nabídkou prostor k prodeji lízátek přímo v Pasáži Slunce, rozšířili prodej i tam.

Všichni žáci 2.B vyrobili pokladničky, zajistili lízátka, připravili propagační plakáty a video a celá akce tak mohla v pondělí 18. 3. 2024 vypuknout. Výtěžek dobročinného prodeje byl předán osobně holčičkám Hráčkovým a jejich rodičům za účasti všech organizujících tříd při společném setkání na půdě školy. 

Organizující žáci vzkazují, že hlavně děkují všem, kteří se do akce zapojili a koupili si lízátko nebo přispěli jen tak! Také se omlouvají, že některé, zvláště oblíbené pedagogy, oslovovali na chodbách opakovaně – skupinky prodávajících žáků se totiž pravidelně obměňovaly a nebylo tak možné poznat, kdo už přispěl a kdo ne.

Příjemné setkání s rodinou Hráčkovou popsala žákyně 2.B Adéla Dubovská:

Ve čtvrtek 4. dubna jsme v naší škole přivítali rodinu Hráčkových, abychom jim předali částku 30 000 Kč. Tuto nemalou částku se nám podařilo vybrat během 1 týdne prodejem lízátek, díky všem lidem s dobrým srdcem a mlsným jazýčkem. Setkání s handicapovanými holčičkami Žofinkou, Viktorkou a Amálkou pro nás bylo velmi obohacující. Jejich velmi stateční a obětaví rodiče se s námi podělili o strasti i radosti každodenního života se třemi princeznami. Dozvěděli jsme se, jak je náročné sehnat kvalitní léčbu i zvládat naprosto běžné činnosti.  Povídání nás zaujalo nejen po stránce zdravotnické, ale i lidské.

„Nečekala bych, že najdu podporu u vaší generace,“ pronesla maminka. Všichni jsme byli dojatí a cítili jsme, že naše snaha má smysl. Vždyť jsme nepředali jen peníze, ale i kousek naděje pro lepší život hned tří holčiček.

Po předání obnosu, který bude použit na nákup speciálních pomůcek, jsme měli možnost si s holčičkami chviličku hrát. Úsměv ozdobil tvář snad každému. Holčičky jsou zkrátka sluníčka a bojovnice.


 Doufáme, že v budoucnu bude možné sbírku opakovat.