Mezinárodní den sester – taky jsme slavili!

Mezinárodní den ošetřovatelství, který slavíme 12. května, je připomínkou narození Florence Nightingale (12. května 1820 – 13. srpna 1910).

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

). Jejím největším úspěchem bylo povznesení ošetřovatelství na respektované povolání, zvláště u žen. Její prozíravé reformy ovlivnily podstatu moderní zdravotní péče a její spisy doposud slouží jako zdroje informací.


Pro žáky 1. a 2. ročníků oboru Zdravotnický asistent a učitelky odborných zdravotnických předmětů jsme v této souvislosti uspořádali seminář. Mgr. Petra Voráčová si pro žáky připravila shrnutí významných počinů této pro naši profesi významné historické osobnosti a jejich význam pro dnešní ošetřovatelství.  

Dále jsme přizvali i hosty z Uherskohradišťské nemocnice. Nemocnice si každoročně vybírá téma, kterému se bude v průběhu dvanácti měsíců zvýšeně věnovat. Letos padla volba na „ženu“ – tedy Rok ženy. Na semináři vystoupila vedoucí staniční sestra Porodnicko-gynekologického oddělení UHN Eva Šilerová, která žáky komplexně informovala o zaměření, organizaci práce, spektru výkonů oddělení a nabídce odborných ambulancí. Na závěr semináře MUDr. Martina Píšťková, zástupkyně primáře PGO, žákům zdůraznila nutnost prevence onkologických onemocnění.  Její sdělení bylo zaměřeno zejména na prevenci rakoviny prsou, předně u mladých lidí. Žáci si také mohli na silikonovém modelu reálně natrénovat preventivní samovyšetření.


Mezinárodní den ošetřovatelství – v  tento den děkujeme všem, kteří se dokáží starat o druhé. Jde o všechny pracovníky ošetřovatelského týmu: zdravotní sestry, zdravotnické asistenty, ošetřovatele,  sanitáře ... bez nich by to nešlo; všichni si zaslouží ocenění za jejich krásnou a náročnou práci.