Merkur perFEKT Challenge

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně 16. 11. 2021 pořádala 8. ročník soutěže Merkur perFekt Challenge.

Naši školu zde reprezentoval čtyřčlenný tým studentů oboru Elektrotechnika ve složení Jiří Bartošík, David Maňásek, Filip Kadlček a Rudolf Dohnal. 

Studentům byl zadán úkol Svalem na robota, který garantoval Ústav biomedicínského inženýrství. Úkolem týmu bylo nastudovat problematiku snímání elektrické aktivity svalů a sestavit ze stavebnice Merkur vozítko, které dokáže podle napínání a povolování svalů projet vytyčenou dráhu. Studenti naší školy daný úkol dokázali zvládnout jako první, ale ve vzájemném souboji týmů skončili na 3. místě.  vyrobené vozítko