Malí chirurgové opět v akci

V pondělí 10. 6. 2019 přijeli na SŠPHZ žáci 1. třídy ze ZŠ Tupesy, kde pro ně byla připravena další akce „Zachraňte medvěda aneb operace nutná!“

malí chirurgové
malí chirurgové

V odborných učebnách ošetřovatelství byla pro ně připravena tři stanoviště, na kterých vybrané žákyně 1. a 2. ročníku spolu s učitelkami měly připravený program se zdravotnickou tématikou. Největším lákadlem byla operace medvěda, při níž si děti vyzkoušely obléci se jako ke skutečné operaci, včetně manipulace s chirurgickými nástroji. Na dalším stanovišti měly možnost nácviku dezinfekce rukou a přípravu pomůcek k operaci. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na poznávání lidského těla formou různých herních aktivit.

Děti s nadšením všechna stanoviště úspěšně zvládly a vracely se zpět do školy s dobrým pocitem, že medvěda opravdu zachránily!