Jak se naši žáci prezentovali na krajském kole SOČ?

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 proběhlo krajské kolo SOČ na GJAK v Uherském Brodu.

Spolu s Ing. Josefem Dvořáčkem a Mgr. Lenkou Ševčíkovou jsme byli v odborných porotách, které hodnotily výkony soutěžících.

V oboru 09 Strojírenství se na 1. místě umístili z 4.D Petr Kubíček, David Jurásek a Jiří Mikeska s Návrhem diferenciálu (přímý postup do republikového finále), na 2. místě z 3.D Dan Bělohoubek a Petr Pelikán s Elektrickou motokárou (postup do licitačního kola před republikovým finále).

V oboru 10 Elektrotechnika skončil z 4.E Martin Smetana s Internetovým rádiem na 3. místě.

Všichni vzorně reprezentovali školu. Celorepublikové finále proběhne 16.–18. června 2023, na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni.