Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ v mimořádném termínu

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření.

Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 

Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest. 

Tato informace byla uvedena v pozvánkách k mimořádnému termínu. Přesto upozorňujeme žáky, aby si k didaktickým testům v červenci přinesli respirátor či roušku a při pohybu v prostorách školy používali roušku nebo respirátor k ochraně dýchacích cest.