Informační sdělení pro žáky 3. ročníku učebních oborů

Informační sdělení pro žáky 3. ročníku učebních oborů (3. K, 3. L)

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
  1. SOP – termín odevzdání zůstává středa 29. 4. 2020
  2. Změny:  Žák pošle SOP elektronicky ve formátu PDF svému konzultantovi.  Žák přinese jednu SOP v tištěné podobě ke své praktické závěrečné zkoušce a odevzdá ji zkoušejícímu – konzultantovi.
  3. O harmonogramu PZZ budou žáci informováni po klasifikační poradě.
  4. Termíny ZZ se budou upravovat aktuálně v návaznosti na nařízení vlády.