Informační sdělení

Sdělení pro rodiče žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

Informativní schůzky pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku se konají ve středu 14. 6. 2023. Pozvánka s podrobnějšími informacemi a dokumenty, které je třeba vyplnit a odevzdat na schůzce, byly odeslány na emailové adresy rodičů a žáků.

Z kapacitních důvodů jsou zváni jen rodiče žáků. Děkujeme za pochopení.

 

Vedení SŠPHZ UH