Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření pro školská zařízení