Informace pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku oboru hotelnictví

Někteří přijatí žáci na obor hotelnictví ve školním roce 2023/2024 si doposud nevybrali 2. cizí jazyk. Chcete-li si vybrat mezi španělštinou a němčinou, učiňte tak do 29. 5. 2023 do 12:00 hod. (kontakt byl předán při odevzdání zápisového lístku nebo emailem). Žáky, kteří tak neučiní do uvedeného termínu, zařadíme do 2. cizího jazyka dle potřeby školy.