INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE OBORU DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Zápis do 1. ročníku oboru vzdělání DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA se uskuteční v pondělí 18. září 2023 od 8.00 hodin ve škole, v učebně P2.

Veškerá potvrzení se budou vydávat až po provedení zápisu do 1. ročníku, nejdříve tedy 18. září 2023.

Máte-li zájem o školní stravování, prostudujte si informace na www.ssphzuh.cz  (sekce Školní jídelna).