Informace k opravným závěrečným zkouškám

Termín, čas a učebna:


Písemná ZZ         10. 9.                   7:45 hod.             H13

Praktická ZZ        11. – 12. 9.          7:00 hod.             K -  školní restaurace; ČB – P8; C – cukrářská výrobna

Ústní ZZ               19. 9.                    7:30 hod.             H21