Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Sdělujeme žákům a jejich rodičům, že MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledku vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Je povinností ředitelky školy informovat žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, a proto Vám uvedenou vyhlášku předkládáme.