Festival ošetřovatelských kazuistik Zlín

S úspěchem ve školním kole ošetřovatelských kazuistik na téma Realizace základní ošetřovatelské péče u klienta po enterotomii, odjeli Martina Štipčáková, Aneta Šilcová a Martin Šudřich do Zlína, kde se uskutečnil studentský festival “Moje nejzajímavější kazuistika.”

Festivalu se účastnili žáci z různých zdravotnických škol.

Na celý průběh soutěže dohlížela  odborná porota, která se skládala z vrchních sester
 z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Porota ocenila technicky zajímavé zpracování prezentace, ale i výbornou schopnost komunikace. 

Po těžkém porovnávání všech kazuistik se nakonec porota rozhodla, že naše práce byla nejlepší a tak jsme dokázali vybojovat krásné 1. místo. 

Velké poděkování patří také paní učitelce Hůskové za její pomoc při zpracovávání naší kazuistiky. I ona má velkou zásluhu na našem umístění.