Exkurze v BRM AERO a beseda s CzechInvestem

Ve spolupráci se společností VISC měli ve třetím květnovém týdnu naši žáci možnost absolvovat dvě zajímavé akce.

Exkurze v BRM AERO
Exkurze v BRM AERO

V úterý 21. května navštívili studenti 3. ročníku oboru Strojírenství rodinnou firmu BRM AERO, s.r.o. v Kunovicích. Firma se zaměřuje na vývoj, výrobu, prodej a údržbu ultralehkých a lehkých sportovních letadel. Žáci se během exkurze seznámili s historií firmy, jejím prostředím i  používanými moderními technologiemi. Inspirativním pro ně byl příběh  bývalého absolventa školy pana Petra Mitáše. Ve firmě pracuje jako konstruktér a taktéž zastává pozici zkušebního pilota (Aircraft Test Engineer). 

Ve středu 22. května se v budově školy uskutečnila interaktivní beseda, kterou moderoval Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.  Téma znělo Prezentace CzechInvestu – jeho cíle a záměry ve strategickém rozvoji Zlínského kraje, socioekonomické analýzy a plány na další období. CzechInvest se mimo jiné zaměřuje na podporu malých, středních a začínajících podnikatelů, podnikatelskou strukturu a inovace. Řeč došla i na kvalitu života ve Zlínském kraji, kvalitu a dostupnost bydlení ve srovnání s ostatními regiony atd. Určitě se nejednalo o poslední besedu na půdě naší školy.