Erasmus+ HUNGASTRO 2020

V termínu od 25. dubna do 13. května 2022 se k naší velké radosti uskutečnil dlouho očekávaný Erasmus+ HUNGASTRO 2020, který byl z důvodu pandemie nemoci covid-19 o dva roky odložen.

Budapešť
Budapešť

Zapojení žáci učebních oborů kuchař, číšník-barman/servírka-barmanka, cukrář a maturitního oboru hotelnictví a cestovní ruch získali jedinečnou možnost absolvování odborné stáže ve firmách v Budapešti. Hostujícími partnery našich žáků byly prestižní hotely mezinárodních řetězců Mellow Mood Hotels a The Three Corners Hotels, známá restaurace Jamie Oliver's a Trófea Grill nebo cestovní kancelář Continental Travel. Mimo jiné žáci nabyli praktické zkušenosti při práci na recepci, při obsluze snídaní a na baru, při činnostech v kuchyni nebo cukrářské výrobně. Každý týden jim jako doprovod sloužily dvě pedagožky školy. 

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření jak praktických dovedností, tak i teoretických znalostí žáků. Účastníci byli zapojeni do činností, pro které ve školním prostředí nejsou podmínky ani prostor. Dalším ze stanovených cílů bylo zlepšení komunikačních dovedností účastníků v anglickém jazyce, rozvoj práce v týmu, posílení schopnosti čelit stresovým situacím, rozvoj zodpovědnosti a důslednosti. Důležitý byl také celkový společensko-kulturní dopad, podpora porozumění a tolerance k odlišné kultuře. 

Ve volném čase byl prostor pro intenzivní poznání maďarské metropole, jejích historických památek a kulturního života. V rámci mimopracovních aktivit byly pro žáky připraveny celkem tři kulturní programy. Součástí prvního programu byla návštěva Tropicaria, jedná se o park, ve kterém žáci pozorovali nejrůznější zvířata – ptactvo, ryby a žraloky, mohli si také pohladit rejnoky. Dalším programem byla prohlídka Muzea pohostinství a gastronomie v Budapešti, které je jediné svého druhu ve střední Evropě. Žáci se seznámili s historií a tradicí maďarské gastronomie, zařízení hotelů, cukráren a kaváren, atmosférou předválečné Budapešti. Jako poslední se uskutečnila návštěva aquaparku Aquaworld, kde měli žáci možnost relaxovat v bazénech s termální vodou, uvolnit se v saunovém světě a zabavit se na skluzavkách.

Výjimečným počinem se stala návštěva Velvyslanectví České republiky v Budapešti, kde si hosté prohlédli historické prostory zastupitelství a o úspěšných aktivitách projektu si měli možnost tváří v tvář pohovořit s panem velvyslancem.   

Stáž v Budapešti znamenala pro její účastníky tři týdny plné poznávání, nových zkušeností a neopakovatelných zážitků.