Vstup žáků školy do Českého národního registru dárců kostní dřeně

Našim žákům není lhostejný osud druhého člověka. V Českém národním registru dárců kostní dřeně je nás zase víc! Poděkování patří žákům zdravotnických oborů, kteří se rozhodli dát naději na život lidem, kterým jejich onemocnění vážně poškodilo krvetvornou tkáň.

39 žáků SŠPHZ Uherské Hradiště v pondělí 28. 3. 2022 vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně. Obdiv si zaslouží za ochotu podstoupit nepohodlí a bolest ve prospěch druhého člověka. Dárce kostní dřeně pak může být jediným člověkem na světě, který může těžce nemocného opět vrátit do plnohodnotného života. 

Děkujeme tímto také paní Janě Orlové za informace o významu dárcovství, podmínkách vstupu do registru i za to, že se s námi podělila o příběhy nemocných i dárců kostní dřeně.