Čtvrté projektové setkání v Uherském Hradišti

Čtvrté setkání proběhlo za účelem shrnutí dosavadní spolupráce a vize další spolupráce na navazujícím projektu.

Návštěva Velehradu
Návštěva Velehradu

První den byl program setkání následující: dílničky pro žáky Základní školy Babice, workshop pro žáky a pedagogy Robotika za účasti odborníka z praxe, zástupce firmy Hofman elektro s.r.o., exkurze ve firmě BD SENSORS s.r.o., návštěva Centra slováckých tradic, Archeoskanzenu Modrá, prohlídka velehradské baziliky, večeře a společenský program. Druhý den byl program následující: workshop pro žáky Robotika – zkušenosti s vývojem robotického zařízení, zkušenosti z účast na mezinárodních soutěžích, workshop pedagogy Robotika – zavádění nových technologií do výuky, pracovní jednání realizátorů aktivit a ukončení mezinárodního setkání.